جام فوتبال به همت جوانان منصوریه

استعدادهایی که به علت کمبود امکانات هرگز شکوفا نمی شوند 

جوانان مستعد منصوریه که از هرگونه امکانات ورزشی محروم هستندبا هزینه شخصی اقدام به برگزاری جامی هشت جانبه نمودند.این هشت تیم که ازجوانان برومند منصوریه تشکیل شده بوددرفضایی صمیمی ووحدت آفرین به رقابت پرداختندودرنتیجه تیمهای پرسپولیس واستقلال به فینال راه یافتند.برگزار کنندگان برای انجام مسابقه پایانی ازآقایان سردارحمیدی وسرهنگ محمدی ،مسئولین هیئت فوتبال شهرستان بهبهان وروحانی فعال ودلسوز منصوریه حجت الاسلام احمدی مهرکه رابطه ای بسیار دوستانه با جوانان داردبرای حضوردرمحل  مسابقه دعوت به عمل آوردند که با استقبال ایشان مواجه شد.

این مسابقه پرشورکه جمع کثیری از مردم منصوریه هم شاهد آن بودنددرمیدانی خاکی ونامناسب برگزار شدکه با برد پرسپولیس به پایان رسید.

آقای احمدی مهر قبل ازتوزیع هدایاجوانان رابه جهت این حرکت وحدت آفرین موردتشویق قراردادواظهارامیدواری نمودکه با همکاری مسئولین بتوانندنسبت به احداث یک ورزشگاه مناسب اقدام نمایند.

/ 0 نظر / 2 بازدید