پند...

 چند جمله کلیدی   


- افرادی که بیشترین وقت خود را صرف زندگی دیگران می‏کنند (مشاوره، راهنمایی و ...)، از رسیدن به زندگی خود باز می‏مانند.
- کسانیکه می‏گویند «من نباید این راز را فاش کنم اما فقط به تو می‏گویم» دقیقا راز شما را نیز به همین صورت برای دیگران بازگو می‏نمایند.
- گفتن حقیقت مهم است؛ این مهم نیست که ما راست می‏گوییم و دیگران اشتباه می‏کنند.
- هیچ هدفی بدون طی کردن مسیر و راه آن دست یافتنی نیست.
- کسانیکه سر خود را مانند کبک در برف فرو می‏برند در واقع لگد دیگران را به جان می‏خرند.
- آنچه که در ظاهر هر شخص می‏بینیم، به ندرت دقیقا همان چیزی است که آن شخص واقعا هست.
- جرات و شهامت این نیست که روبروی شیر بایستیم بلکه اینست که بفهمیم چطور می‏توان از شر او جان سالم بدر برد.
- ما از همان اول پدر و مادر زاده نشده‏ایم، بلکه باید بیاموزیم که چطور می‏توان پدر و مادر بود.
- کلماتی که بر زبان جاری می‏گردند، قدرت خود را از ما گرفته‏اند زیرا از خود هیچ قدرتی ندارند.
- افراد خردمند در سکوت به سر می‏برند تا بیش از هر چیز صدای تمنای خود را بشنوند.

/ 0 نظر / 2 بازدید