خدمتی دیگر

خدمتی دیگرازشورای اسلامی ودهیاری منصوریه

براساس پیام آقای محمودموحدرئیس شورای اسلامی منصوریه ساخت پروژه مجتمع ورزشی منصوریه آغازشد.

مهندس جعفری زاده درراستای خدمات چشمگیر خود در دهه 70دراین دوره مدیریت نیزچهار هکتارزمین به به بخش ورزش منصوریه اختصاص دادند.

منصوریه از40تا70 دارای تیمهای قدرتمندی مثل پرسپولیس ،استقلال ،صنعت وشهبازبود که اکثربازیکنان این تیمها درتیمهای مطرح بهبهان نیزبازی میکردند.دریک فصل هم منتخب منصوریه بانام تیم هما درلیگ شهرستان بازی کردکه نتایج خوبی هم گرفت.تیم سیمان بهبهان که به لیگ استان راه یافت وامسال قهرمان استان خوزستان شدبنیان گذاران آن اکثرا منصوریه ای بودند.مثل آقایان علی ایمانی،منوچهرنصیری ،عیسی مدیری،اکبرفردوسی پور،یوسف صفایی،احسان توان و....هم اکنون نیزکاپیتان تیم سیمان یک منصوریه ای به نام یعقوب امیدی است .اما متاسفانه هرگز ورزش منصوریه مورد حمایت مسئولین قرارنگرفت.هم اکنون نیز تیمهای بسیارخوب وبازیکنان بازیکنان بااستعدادی درمنصوریه وجوددارندکه اگرحمایت شوندقطعادرآینده بیشترازآنها خواهیم شنید.انشاءالله

/ 3 نظر / 2 بازدید
zamani

با سلام م تشکر از شما استاد بهمن پور عزیز و شورای اسلامی منصوریه. به امید داشتن خبر های خوش بیشتر در آیند نزدیک. زمانی

کمال

باسلام و تشکر از مطالبتون . وبا تشکر و خسته نباشی ویژه از دهدار منصوریه جناب آقای غلام نیکبخت که شبانه روز برای مردم تلاش میکند. بدون هیچ ادعایی

-

شماچرااینقدرمتعصب ونژادپرستانه هستید؟مگریک زمانی تیم آزادی یکی از بهترینهای شهرستان بهبهان نبود.چون آنها ازیک طایفه خاصی هستندنامی ازآنها نمی برید.آقای بهمن پورشمالازم نیست نامی ازآنهاببریدبه اسم بردن شمانیازی اصلن نیست.آنها خودشان زمانی بهترینهای شهرستان بودند.ودرضمن طایفه گیوه چرمی نه تنها توسطح شهرستان مدیریت اجرائی شهرستان بدست دارند بلکه تواستان وحتی درپایتخت پست ومقامهای بالای اجرائی ومدیریت دارند.به شماخسته نباشیدمی گویم که اینقدربدون تعصب وفهمیده صحبت می کنید.انشاله خداوندعاقبت همه رابخیرکند.