جملات الهام بخش برای زندگی (11)

جملات الهام بخش برای زندگی (11)

همیشه یادتان باشد که زندگی پیشکشی است برای شادمانی و خوب زیستن، لبخند  زیباترین آرایش هر فرد است و مثبت اندیشی کلید خوشبختی. زندگی کوتاه تر از  آن است که خود را بخاطر مسائل بی ارزش دچار استرس کنید. از همه لحظه های  عمرتان لذت ببرید، کمتر قضاوت کنید و بیشتر بپذیرید و مادامی که به کسی  آسیب نمی رسانید همانگونه که دوست دارید زندگی کنید و اهمیت ندهید که  دیگران درباره شما چگونه فکر می کنند و چه می گویند. 
 
.


.
.

 

 

        

       

   

 

 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

جملات الهام بخش برای زندگی (10)

جملات الهام بخش برای زندگی (9)

جملات الهام بخش برای زندگی (8)

جملات الهام بخش برای زندگی (7)

جملات الهام بخش برای زندگی (6)

جملات الهام بخش برای زندگی (5)

جملات الهام بخش برای زندگی (4)

جملات الهام بخش برای زندگی (3)

جملات الهام بخش برای زندگی (2)

جملات الهام بخش برای زندگی (1)

 

 

 

 

 

⁞          

/ 1 نظر / 3 بازدید
الهام

جملات زیادجالب نیست