همایش پیاده روی خانوادگی درمنصوریه

 

چند سالی است که به همت برادران بسیجی درپایگاه مالک اشترمنصوریه همایش وحدت آفرین راه پیمایی خانوادگی ازمنصوریه تاقدم گاه امام رضا (ع)درهفته بسیج برگزار میشود.امسال نیزدرتاریخ6/9/88(روزجمعه)این راه پیمایی برگزار خواهد .امیدوارم باحضورپرشوراهالی صبورمنصوریه ودرایت بانیان این برنامه وروحانی محترم ودلسوزمان حجت الاسلام احمدی مهر زمینه مشارکت اجتماعی درزمینه های فرهنگی وسازندگی فراهم گردد.

استعدادهایی که به علت کمبود امکانات هرگز شکوفا نمی شوند 

/ 0 نظر / 2 بازدید