شروع دوباره

 

 نمی توان به عقب بازگشت اما می توان از نو شروع کرد    


 هیچکس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند. اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند. خدا روز بدون رنج، بدون خنده، بدون اندوه و آفتاب بدون باران وعده نداده است، اما او توان پایداری در آن روزها و وعده تسلی پس از اشک و چراغ راه را داده است. مشکلات مانند دست اندازهای جاده اند، کمی  از سرعت تان کم می کنند، اما از جاده صاف بعد از آن لذت خواهید برد. زیاد روی دست اندازها توقف نکنید، به حرکت تان ادامه دهید. وقتی ناراحت هستید از اینکه به چیزی که می خواستید نرسیدید، محکم بنشینید و خوشحال باشید، زیرا خداوند در فکر چیز بهتری برای شماست. وقتی اتفاقی برایتان می افتد چه خوب و چه بد، به معنایش فکر کنید. در پشت اتفاقات زندگی منظوری نهفته است که به شما یاد می دهد چطور بیشتر بخندید و سخت گریه نکنید. ما زمان زیادی صرف می کنیم تا کسی را بخاطر دوست داشتن پیدا کنیم یا خطای کسانی را که دوست داریم بگیریم. اما چه خوب می شد اگر این زمان را برای بیشتر محبت کردن صرف می کردیم. به هر کاری که اراده کنیم، تواناییم اگر آنگونه که سزاوار است پیگیر باشیم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
سجاد

با سلام جای تعجب است روستایی که سالهاست بانک در آن احداث شده است ولی فاقد یک دستگاه عابر بانک میباشد