فرمانداردرمنصوریه

تااینکه درسال 1352اداره اوقاف رسما آن دانگ رابه کشاورزان فروخت وپول آنرااز   محل فروش معادن خاک توسط کشاورزان به شرکت سیمان دریافت واسنادیک دانگی ثبتی تحویل مردم گردید.اما چندسالی پس ازپیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب نمودکه آن یکدانگ رابه اوقاف برگرداند.اداره اوقاف بنا به همان قانون میبایست  مبلغ دریافتی را مسترد مینمود.اما تاکنون اقدامی نکرده وازطرفی ازهمان سال طی بخشنامه ای به تمام ادارات اجازه ساخت وساز،فروش و....را مشروط به مجوزآن اداره نموده .البته بابت این مجوز اجاره بهای حال وگذشته راازمردم میگیرد؟

حال که فرماندارمحترم برای حل مشکلات پیش آمده واردعمل شده انتظارمیرودبادرنظرگرفتن تمام جوانب ،ازجمله صلاحیت واقف،پایبندی مردم به ادای وظیفه بالاترازعمل واقفان به احترام امام حسین (ع)تعیین تکلیف مبالغ پرداختی مردم واستردادآن به نرخ روز.ودرنهایت قطعی نمودن وضعیت وقف به گونه ای که مانع ساخت وساز وعمران وآبادی منطقه نباشدودینی هم برذمه مردم نمانداقدام فرمایند.

/ 1 نظر / 2 بازدید
zamani

با سلام و تشکر از زحمات شما . اقای بهمن پور سایت آتیه بهبهان باز نمی شود . علت چیست .