زمین فرودگاه بهبهان هیچ معارضی ندارد.

فرمانداربهبهان:زمین محل احداث فرودگاه جدیدبهبهان ،دیگرهیچ معارضی ندارد.انشاالله به زودی کلنگ آن به زمین زده خواهدشد.

اختصاص 000/000/100تومان، جهت شروع به کارساخت ورزشگاه منصوریه توسط حاج آقا توفیقی.

مهندس جعفری زاده مدیرعامل شرکت سیمان بهبهان ،اهداء چهار هکتارزمین جهت تأسیس ورزشگاه منصوریه راقطعی نمود.

غلام نیکبخت دهیارومحمود موحدرئیس جوان شورای اسلامی منصوریه به زودی فعالیتهای انجام شده دررابطه با عمران وآبادانی وارتقاع جایگاه منصوریه به شهرراتشریح خواهندنمود.

/ 2 نظر / 2 بازدید
داود جهانگیری

دررابطه با عریض نمودن جاده بهبهان به منصوریه در چه مرحله ای قرار دارد چرا کار متوفق شده است از تلاش و کوشش شما متشکرم

حسین

مجید دلبندم: آقا داوود متوقف درست است نه متوفق[چشمک]