منصوریه درگذرتاریخ

 

گذشته چراغ راه آینده است؛

 

هر کسی کو ناموخت از روزگار == هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار؛

 

به زودی مروری بروقایع وسبک زندگی در3دوره تاریخی (ارباب ورعیتی،اصلاحات ارضی وانقلاب اسلامی)مردم منصوریه خواهیم نمود،تابااستفاده ازتجارب گذشته آینده رابهتربسازیم.انشاالله

 

از مهمترین فواید تاریخ نقشی است که در تکوین شخصیت آدمی دارد. با مطالعه ی تاریخ می توان مهارت هایی را که برای زندگی اجتماعی ضرورت دارد، آموخت و آموزش تاریخ به مثابه پایه استواری در نظام تعلیم و تربیت کشورها به شمار می رود که جوامع بشری با تکیه بر آن بسیاری از مهارت های اجتماعی را به نسل های آینده می آموزند. دانش آموزان برای ورود به زندگی اجتماعی نیاز به تقویت و فراگیری مهارت هایی دارند که رفتار اجتماعی آنان را شکل ببخشد؛ درس تاریخ این توانایی را دارد که در آموزش بسیاری از این مهارت ها نقش سازنده ایفا کند. به همین دلیل گروه آموزشی تاریخ استان اصفهان با انگیزه هدفمند کردن فعالیت های گروه های نواحی و مناطق استان و در راستای اهداف عالیه آموزشی درصدد تدوین مجموعه ای است که نقش سازنده درس تاریخ را در افزایش مهارت های زندگی روشن نماید.

 

/ 0 نظر / 38 بازدید