منصوریه کی شهرمیشود.

آبشارزیبای منصوریه که بابی توجهی مردم ومسؤلین به متروکه ای زشت تبدیل شده.

دررابطه بامرمت این اثرزیبای تاریخی بابرادرمان آقای نقی زاده رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان صحبتی داشتم که ایشان قول دادندبودجه ای برای آن درنظربگیرند.

اایرجعلی بهمن پورازآنجاکه درهرفرصتی آقای فرماندارراببینم سؤالم دررابطه با منصوریه  است.برادرمان آقای توفیقی هروقت مرا می بیند پیش دستی میکندوبحث منصوریه را میکشد.چندروز پیش ایشان درملاقاتی که داشتیم قبل ازهرچیزگفتند:گفتندقصددارندوسط وسط جاده را بلواربزنند.به باغداران کنارجاده هم که قسمتی ازباغشان جهت تعریض جاده گرفته میشود خسارت پرداخت کنند. نامه شهرشدن منصوریه وتشان هم به استانداری آمده.و.....من هم ازایشان تشکرکردم وگفتم باتوجه به اینکه کوچه های زیادی دردوطرف جاده برای ورودبه باغات وجودداردبایدبه فکرسرعت ماشینها وخطرات احتمالی هم باشید .اما اگرجاده پیشنهادی بنده (درجای نهرمتروکه منتهی به جاده سیمان)درست میشدواین جاده هم برای ماشین آلات سبک ودسترسی به باغات حفظ مگردیدخطرات کمتر بود. ایشان با تایید حرف بنده گفتندمنصوریه وقتی شهرشودبه یک جاده دیگرهم نیاز دارد آنوقت آنرا احداث میکنیم.

خبردیگر این که قراراست فردا رئیس شورای منصوریه جهت پیگیری وسرعت بخشیدن به شهرشدن منصوریه به تهران بروندتابا هماهنگی نماینده شهرموضوع رادنبال نمایند.

/ 2 نظر / 2 بازدید
شهروند قانونمند

با سلام وعرض خسته نباشید خدمت شما: یه سوال نه چند سوال برام پیش امده بود تو مطلب قبلی تو قسمت نظرات گفته بودید من با اقای فرماندار در مورد جاده منصوریه صحبت کردم ونظر ایشان هم مثبت بود. در صورتی که افراد دیگری که خود شما با انها اشنایی کامل دارید پیگیر این مشکلند.اصلا سمت شما چیه هدف شما از ایجاد این وبلاگ چیه راستی سطح تحصیلات شما تا چه اندازست. من نمی خوام شخصیت شما رو زیر سوال ببرم فقط از مانصیحت یه کم تو مطالبتون تجدید نظر کنین.

بهمن پور

بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم وازپیگیری شمامتشکرم. دوست عزیزبنده هیچ سمت دولتی نداشته وندارم.امااینکه هدف ازایجاداین وبلاگ چیه؟منصوریه زادگاه من است .اقوام .همکلاسیها.همبازیهای من و...درآنجا زندگی میکنند.ازسال 65که ازطرف مردم به عنوان مسؤل راه اندازی آبرسانی به فرمانداری معرفی شدم وبه لطف خدا،همت مردم ومسئولین این کاردرمدتی کوتاه به صورت مدرن صورت گرفت ،که باگذشت 23 سال وافزایش جمعیت هنوز باهمان ترکیب درخدمت مردم است.ازاینروهم مردم وهم مسئولان ازمن خواستندکه دردیگر امورمثل :ساخت فضاهای آموزشی،تشکیل همین تشکیلات دفع زباله،و....ادامه دهم.بنده هم باوجوداشتغال درشرکت سیمان بدون دریافت حتی یک ریال حقوق ازمردم یادولت تاسال 81 به فعالیت درحدتوانم ادامه دادم.لذاازآنجا که طی این مدت طولانی حتی یک کلمه توهین نشنیدم ،وظیفه خودمیدانم تازنده ام به هرشکل ممکن نسبت به محبتهای این مردم حق شناس ادای دین نمایم.(اینکه درفضای مجازی بعضی دوستان کم لطفی میکنندازروی جوانی ،عدم آشنایی با بنده وهمان شیطنت هایی است که افرادمغرض میکنند.البته این عده بسیاراندک وبلکه انگشت شماربا حضورمن منافع خودرادرخطرمیدیدند.بارهاهم برایم مشکل تراش