عذرخواهی

ایرجعلی بهمن پور آبشارزیبای منصوریه که هم اکنون به مکانی متروکه تبدیل شده.خدمت همه همشهریانم درمنصوریه خصوصأجناب آقای مهندس فرزادخلفی وخانم مهندس زهراخرمیان ودیگردوستانی که خودرا معرفی ننموده اندو با پیامهای زیبا وامیدوارکننده خودمرا مورد لطف قرارداده اند،خاضعانه سلام عرض میکنم وازاینکه دیرمتوجه پیامهایتان شدم عذرخواهی مینمایم.عزیزانم درمورد منصوریه ،ناکامیها،موفقیتهاوظرفیتهای بالقوه اش یک سینه سخن دارم.چشم ازاین به بعدبیشتر خواهم نوشت.سعی میکنم دراسرع وقت درموردماجرای وقف منصوریه بیشتر اطلاع رسانی کنم چراکه دیدم زهرا خانم درپیامی برای یک سایت که یکجانبه به نفع واقف مطلب نوشته بودکه ازاین موضوع اطلاع چندانی نداشته است.شما حق دارید قصور ازامثال مااست.

/ 1 نظر / 2 بازدید
رضا (بهبهان سلام)

در محدوده شرع و قانون برو حالشو ببر ! سلام . آیا به سن بلوغ رسیدی ؟! پس غریزه جنسی تو فعال شده ! اما شاید با شروع اون درد سر آدمی هم شروع میشه ! مخصوصا در نوجوانی یا اوایل جوانی ! اما با این غریزه یا نیاز جنسی چه کنیم ؟! آیا آن را سرکوب کنیم ؟! یا از راههای قانونی و شرعی برای آن اقدام کنیم؟! البته شرع و قانون دو راه را پیش روی ما گذاشته است . آن دو راه ازدواج )عقد دائم ) یا صیغه (عقد موقت )است .البته اگر به هر دلیلی حداقل شرایط ازدواج یا صیغه را نداشتیم ما را به صبر و شکیبایی و بردباری توصیه می کند . اما اگر حداقل شرایط ازدواج را نداشتیم و از نظر عرف (جامعه ) صیغه یا ازدواج موقت هم هنوز جا نیافتاده باشد . پس باید صبر شکیبایی و بردباری داشته باشیم . اما متاسفانه خیلی از ما کنترل نفس یا عزت نفس را بلد نیستیم . متاسفانه در این دوره زمانه اکثر ارتباط های پسر و دختر نامحرم به سکس ختم می شود . البته هر کسی آن کار را انجام دهد خیلی زود پشیمان شده و آرزو می کرد ای کاش هرگز به همچین کاری دست نمی زد . یک لحظه غفلت او باعث یک عمر پشیمانی اش می شود . اما دیگر پشیمانی هیچ سودی ندارد . خیلی زود دیر می شود . افسوس ..! زی