ادامه حکایت وقف منصوریه

ماجرای وقف منصوریه از انجاآغاز می شود که به نقل ازکتاب فارس نامه ناصری ،خانواده (میرزامنصورخان) به واسطه کمک به فتحعلی شاه قاجاردرجنگهای داخلی کلانتری بهبهان وکهگیلویه را به دست آوردند.میرزا منصورخان وقتی میبیندکه مردم بهبهان هیچ آبی برای زراعت وشرب به غیر ازآب باران ندارندبه فکرلای روبی یا به قول خودشان تنقیه قنات ازکارافتاده منصوریه می افتند.وقتی موفق به این کارمیشوندبه فکرتصاحب قنات واراضی زیرکشت آن میافتد.حال اینکه این قنات تاریخی حداقل 1400 سال قفبل از اوتوسط قبادابن فیروزساسانی که گویا بنیان گذارارجان هم بوده بامهندسی خاصی احداث گردیده ومیرزا فقط آنرا لایروبی کرده بود.ازاینروبا زیرکی تمام طی نامه ای به فتحعلی شاه ضمن یادآوریاهمیت خانواده خوددرسرکوب مخالفان دولت موضوع خدمات خوددرراه اندازی قنات را هم پیش میکشد.شاه هم به پاس سرکوب مخالفان سلطنت ازکیسه خلیفه قنات را به اومیبخشد.میرزاهم با .........استفاده ازاین موقعیت وقف نامه ای تنظیم میکندوبه تبع آن حدود000/000/20هکتارزمین رابه تصرف خوددرمیآورد.این وقف نامه مقدمه ومؤخرات زیادی دارداما نیت اصلی واقف درچندسطرذیل خلاصه میشود.

موقوفه تقسیم آن به این شکل است:
موقوفه‏ مذکور، ترکیبی از وقف عام و خاص است و واقف، کل اراضی نامبرده را شش دانگدان قرار داده به نحوه‏یکه:. یک دانگ به جهت مصرف حضرتی ابی‏عبدالله الحسین و علی بن موسی الرضا، علیهماالسلام، اعم از مصارف عزاداری و کمک به زایرین آن حضرت؛
2. یک دانگ به جهت مخارج مهمانخانه‏ی ارشد اولاد واقف که بعد از وی متولی موقوفه خواهند بود و منافع آن بالاخص باید به مصرف متکدیان و در راه‏ماندگان برسد؛
3. سه دانگ از کلیه‏ی املاک به جهت اولاد مذکور واقف سلفا عن سلف؛
4. یک دانگ از کلیه‏ی املاک به جهت اولاد اناث واقف سلفا عن سلف. البته سؤالی در مورد چهارم پیش آمد که جوابی بر آن نیافتم، و آن اینکه طبق تحقیق به عمل آمده، بهره‏ی زنان بعد از مرگ قطع می‏شود و بهره‏ای به اولاد ایشان
نخواهد رسید، ولی بهره‏ی پسران لا ینقطع است؛ یعنی بعد از مرگ، فرزندان آنان را نیز شامل می‏شود و حال آنکه قید «سلفا عن سلف» برای دختران و پسران در وقف‏نامه یکسان آمده است!
مطلب مهم دیگری که نباید مسکوت بماند اینکه، واقف اولویت مصرف درآمد و عایدی موقوفه را چنین قرار می‏دهد که باید در وهله‏ی اول صرف تعمیر قنوات و زراعت و آبادانی رقبات موقوفه گردد و مابقی را طبق تقسیم‏بندی مذکور پخش کنند.

حال توخودحدیث مفصل بخوان ازاین مجمل تاتکمیل مطلب.

/ 6 نظر / 2 بازدید
سید ساسان منصوری طباطبایی

(ادامه ی مطلب شماره ی 1) در متنی که نوشته اید تحریف مسلم تاریخ و غیر مستند بودن نوشته هایتان موج می زند،در متن به فارسنامه ی ناصری اشاره نموده اید در صورتی که در چاپ قدیمی تاریخ فارسنامه ناصری و چاپ جدید فارسنامه ی ناصری چنین مطلبی نیست،۱۴۰ سال پیش از وقف منصوریه کلانتری بهبهان توسط میرزا حبیب الله طباطبایی چهارنسل پیش از میرزا منصورخان طباطبایی آغاز شده بود. تصاحب قنات و اراضی زیر کشت آن دروغ صد در صد و تهمت است.نامه ی میرزا منصور خان به فتح علی شاه قاجار (۱۲۱۲-۱۲۵۰هجری قمری) در هیچ کتابی و هیچ مدرکی وجود ندارد شما از این نامه ی کذایی چگونه مطلع شده اید؟در تاریخ 200 ساله ی موقوفه ی منصوریه در هیچ کتابی و هیچ سند تاریخی صحبت از بخشش قنات توسط فتح علی شاه به میرزا منصورخان نشده است، در واقع و تحقیقاً میرزا منصور خان طباطبایی قنات تاریخی ارجان را که قرن ها از خاک و خاشاک انباشته بود و در اراضی بایر خریداری شده توسط وی قرار داشت ،تنقیه و تعمیر کلی نمود و باغ ها و نخلستان ها ایجاد کرد.

سید ساسان منصوری طباطبایی

(ادامه ی مطلب شماره ی 1) در متنی که نوشته اید تحریف مسلم تاریخ و غیر مستند بودن نوشته هایتان موج می زند،در متن به فارسنامه ی ناصری اشاره نموده اید در صورتی که در چاپ قدیمی تاریخ فارسنامه ناصری و چاپ جدید فارسنامه ی ناصری چنین مطلبی نیست،۱۴۰ سال پیش از وقف منصوریه کلانتری بهبهان توسط میرزا حبیب الله طباطبایی چهارنسل پیش از میرزا منصورخان طباطبایی آغاز شده بود. تصاحب قنات و اراضی زیر کشت آن دروغ صد در صد و تهمت است.نامه ی میرزا منصور خان به فتح علی شاه قاجار (۱۲۱۲-۱۲۵۰هجری قمری) در هیچ کتابی و هیچ مدرکی وجود ندارد شما از این نامه ی کذایی چگونه مطلع شده اید؟در تاریخ 200 ساله ی موقوفه ی منصوریه در هیچ کتابی و هیچ سند تاریخی صحبت از بخشش قنات توسط فتح علی شاه به میرزا منصورخان نشده است، در واقع و تحقیقاً میرزا منصور خان طباطبایی قنات تاریخی ارجان را که قرن ها از خاک و خاشاک انباشته بود و در اراضی بایر خریداری شده توسط وی قرار داشت ،تنقیه و تعمیر کلی نمود و باغ ها و نخلستان ها ایجاد کرد. (ادامه ی مطلب در نظر شماره ی 3)

سید ساسان منصوری طباطبایی

(ادامه ی مطلب شماره ی 2) عدد عجیب و غریب ۲۰۰۰۰۰۰۰ هکتار زمین را از کجا به دست آوردید؟!!! این دروغ محض است ویک متر از اراضی منصوریه هم براساس وقف نامه ی ممهور به مهر علمای بزرگوار، تصرف و غصب نشده بود. پاسخ کامل و مشروح مطالب را به ریاست محترم اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهبهان نوشته ام و از ریاست محترم خواسته ام که رونوشتی از آن را نیز به شما بدهند،همچنین رونوشتی از آن را در اختیار ریاست محترم اداره ی اوقاف و امور خیریه ی بهبهان و مدیریت محترم بنیاد خیریه ی حاج محمد جعفر بهبهانیان گذاشته ام. از شما می خواهم هر چه سریع تر کلیه ی مطالب غیرواقعی و صد در صد اشتباه را درمورد موقوفه ی منصوریه ی بهبهان حذف نمایید.

سید ساسان منصوری طباطبایی

بسمه تعالی سید ساسان منصوری طباطبایی( محقق و پژوهشگر تاریخ) سه شنبه ۱۴دی ۱۳۸۹ زودتر فرصت نشده بود پاسخ سخنان بی پایه و بی اساس شما را در ارتباط با موقوفه ی منصوریه ی بهبهان بنویسم، چگونه به خود اجازه داده اید به سلاله السادات میرزا منصورخان طباطبایی بهبهانی از سادات عظیم الشان تهمت روا دارید؟ قابل ذکر است که تمام جزئیات خرید اراضی(نام اراضی،نام فروشندگان،تاریخ فروش و مبالغ آن)توسط میرزا منصورخان طباطبایی،که رقبات موقوفه ی منصوریه ی بهبهان را تشکیل داده اند به صورت طوماری در دست است؛ برخی از اراضی را نیز ازقبل در مالکیت شرعی شخصی خود داشته وبعضی نیز حسب المصالحه و مواهبه به مالکیت شرعی شخصی وی در آمده بود،هنگامی که مالکیت شرعی وی قطعی شد صیغه ی وقف بر آنها جاری گردید و موقوفه تشکیل شد. (ادامه ی مطلب در نظر شماره ی 2)

سید ساسان منصوری طباطبایی

(ادامه ی مطلب شماره ی 1) در متنی که نوشته اید تحریف مسلم تاریخ و غیر مستند بودن نوشته هایتان موج می زند،در متن به فارسنامه ی ناصری اشاره نموده اید در صورتی که در چاپ قدیمی تاریخ فارسنامه ناصری و چاپ جدید فارسنامه ی ناصری چنین مطلبی نیست،۱۴۰ سال پیش از وقف منصوریه کلانتری بهبهان توسط میرزا حبیب الله طباطبایی چهارنسل پیش از میرزا منصورخان طباطبایی آغاز شده بود. تصاحب قنات و اراضی زیر کشت آن دروغ صد در صد و تهمت است.نامه ی میرزا منصور خان به فتح علی شاه قاجار (۱۲۱۲-۱۲۵۰هجری قمری) در هیچ کتابی و هیچ مدرکی وجود ندارد شما از این نامه ی کذایی چگونه مطلع شده اید؟در تاریخ 200 ساله ی موقوفه ی منصوریه در هیچ کتابی و هیچ سند تاریخی صحبت از بخشش قنات توسط فتح علی شاه به میرزا منصورخان نشده است، در واقع و تحقیقاً میرزا منصور خان طباطبایی قنات تاریخی ارجان را که قرن ها از خاک و خاشاک انباشته بود و در اراضی بایر خریداری شده توسط وی قرار داشت ،تنقیه و تعمیر کلی نمود و باغ ها و نخلستان ها ایجاد کرد. (ادامه ی مطلب در نظر شماره ی 3)

سید ساسان منصوری طباطبایی

(ادامه ی مطلب شماره ی 2) عدد عجیب و غریب ۲۰۰۰۰۰۰۰ هکتار زمین را از کجا به دست آوردید؟!!! این دروغ محض است ویک متر از اراضی منصوریه هم براساس وقف نامه ی ممهور به مهر علمای بزرگوار، تصرف و غصب نشده بود. پاسخ کامل و مشروح مطالب را به ریاست محترم اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهبهان نوشته ام و از ریاست محترم خواسته ام که رونوشتی از آن را نیز به شما بدهند،همچنین رونوشتی از آن را در اختیار ریاست محترم اداره ی اوقاف و امور خیریه ی بهبهان و مدیریت محترم بنیاد خیریه ی حاج محمد جعفر بهبهانیان گذاشته ام. از شما می خواهم هر چه سریع تر کلیه ی مطالب غیرواقعی و صد در صد اشتباه را درمورد موقوفه ی منصوریه ی بهبهان حذف نمایید.