برگزاری همایش اجرایی دربهبهان وجایگاه منصوریه

برگزاری همایش اجرایی پروژه تلفیقی احداث باغها وپرورش ماهیهای خاویاری دربهبهان

این همایش باهمکاری فرماندارونماینده شهرستان بهبهان درراستای معرفی فرصتهادرحضورمسئولین,پیش کسوتان بخش کشاورزی دامپروری و170 نفرازفارالتحصیلان رشته  کشاورزی ومیهمانانی ازاستان وکارآفرین معروف کشوری (آقای برخورداری)برگزارشد.

بنده باآغاز سخنرانی آقای برخورداری(کشاورز وپرورش دهنده نمونه ماهی خاویاری درکویرقم به مراسم رسیدم .لذابه همین جهت ازچکونگی ابتدای مراسم وموضوع سخنرانان قبل ازآن ازجمله جناب آقای فرماندارنتوانستم اطلاعاتی کسب نمایم.

آقای برخورداری ابتدابه تجربه خوددرامرکشاورزی وبی اطلاعی از پرورش ماهی سخن گفت .سپس به روندایجادمزرعه پرورش ماهی در100 هکتاراززمینهای اطراف قم باتاسیس یک حلقه چاه که آب آن لب شوربودپرداخت.چنانچه از سخنان این انسان خودساخته معلوم بودرمز موفقیت وی توکل،پشتکار،تجربه موفق درسوابق کاری،جلب اعتمادمسئولین و....بوده است.ایشان درادامه به سودآوری محصولات خودپرداخت وگفت:

باصبروحوصله پس از7 سال ازماهیهای پرورشی خودخاویاری به دست آورده که دردبی کیلویی 2000یورو آنرابه فروش رسانده است.آقای برخورداری بامقایسه شرایط موقعیت جغرافیایی بهبهان بامنطقه قم باآن آب چاه لب شورگفت :با اینهمه پتانسیل بیکاری دربهبهان و آب وزمین مناسب اینجامیتواندبه قطب پرورش ماهی خاویاری تبدیل شود. 

سخنران بعدی آقای کوتی مدیریت باغبانی جهادکشاورزی بود.

ایشان دررابطه با اهمیت این طرح و1400هکتارزمین که برای آن درنظرگرفته شده گفت: به هر3نفرمتقاضی یک هکتارزمین تعلق خواهدگرفت.

قابل توجه آقای کوتی که مدیریت باغبانی جهادکشاورزی استان است اینکه منصوریه در5 کیلومتری بهبهان تادهه 60 ازنظرمحصولات باغی خصوصا زردآلووانگوردرکشورنمونه بود.به طوریکه دراردیبهشت ماه  از اولین مناطقی بودکه روزانه بیش از 200تن زردآلوعلاوه برمصارف داخلی شهرستان به استانهای بوشهر،کهگیلویه،لرستان،فارس ودیگرشهرهای خوزستان وحتی کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرمینمود.انگورآن نیز به همین ترتیب .محصولاتی چون خرما،انار،انجیرو..نیزداشت که دربهبهان به فروش میرسید.اما امروز متاسفانه زردآلوی منصوریه به روزی 15 تن هم نمیرسد.بقیه محصولات هم به همین ترتیب.امیدوارم باتوجه به بیکاری جوانان منصوریه نسبت به تامین اعتباربرای احیاءباغات منصوریه اقدامات لازم صورت پذیرد.

سخنرانان بعدی آقای اژدرمدیربانک کشاورزی استان وآقای مهندس رنجبرمشاورفرماندارشهرمان ورئیس دفترنماینده بهبهان درمجلس شورای اسلامی بودندکه انشاالله درپست بعدی خلاصه ای ازمطالب ایشان وحاشیه های مراسم باتحلیل سایت تقدیم خواهدشد.

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
ریش سفید

میشه پرسید هر 3 نفر را چگونه انتخاب میکنن وچگونه میشه ثبت نام کرد یا مثل همیشه سهمیه رو میدن به نور چشمیها ........

zamani

تقدیم به مساجد و هیعت های سینه زنی منصوریه که دیر بازی است بد جوری دلم برایشان تنگ شده است . و با امید همکاری حاج غلام حسین سبکرو و حاج یونس عزیز و حاج ایرج بهمن پور که زحمت نشر و رساندنش را میکشند .فضل الله زمانی در زمین کربلا در زمین کربلا ، گشته غوغای به پا 2 نعش بی سر بر زمین ، قرص ماه هم زیر پا 2 جواب : در زمین کربلا ، گشته غوغای بپا نعش بی سر بر زمین ، قرص ماه هم زیر پا در زمین کربلا در زمین کربلا نوحه: گو که اصغر تشنه است ،اکبر هم غلطان بخاک 2 زهر کینه در کمان ، ره به سوی اصغر است دست عباس تو قطع ، عهد پیمانش بجاست 2 در زمین کربلا در زمین کربلا جواب: در زمین کربلا ، گشته غوغای بپا نعش بی سر بر زمین ، قرص ماه هم زیر پا در زمین کربلا در زمین کربلا نوحه : گو که خورشید هم خجل ، نهر آب شرمنده شد 2 چشم اصغر تار گشت ، راه پر از انکار شد 2 تیر کینی از افق ، بر گلوی تشنه ای کودک معصوم را ، سیل خون سیل سرشار شد 2 در زمین کربلا در زمین کربلا جواب: در زمین کربلا ، گشته غوغای بپا نعش بی سر بر زمین قرص ماه هم زیر پا در زمین کربلا در زمین کربلا Zamani.1.9.1391

zamani

محمد عزیز ضمن پوزش در بند آخر کلمه سیل دوبار تکرار شده که درست آن : سیل خون سرشار شد درست است . موفق باشی . زمانی