خاطراتی که هرگز قصدنداشتم تازنده ام منتشرنمایم

 

مصلحت نیست که ازپرده برون افتدراز

ورنه درمجلس رندان خبری نیست که نیست

اما...؟

پرفسورحسابی

جهان سوم جایی است که هرکس بخواهدمملکتش راآبادکند،خانه اش خراب میشودوهرکسی بخواهدخانه اش آبادشودبایددرتخریب مملکتش بکوشد.

 

باآرزوی قبولی طاعات وعبادات شماهمشهریان عزیزازدرگاه خداوندمتعال درماه مبارک رمضان به اطلاع میرساندبه منظورآگاهی جوانان عزیز منصوریه ازحوادث تلخ وشیرین دهه 60 و70ونقش والدین خوددرتاسیس آبرسانی،اهداء12 هکتارزمین جهت ساخت اماکن آموزشی،درمانی خدماتی و...تاسیس شهرداری خودگردان ،ماجرای شیوع وبادرسال 63که باعث تحقیرمردم ماشدو...جهت قضاوت شما درموردخادمین و...خاطرات آن دوران تقدیم حضورتان خواهدشد.

امیدوارم باحضورپررنگ واظهارنظرات سازنده بنده را درانتشاراین خاطرات که هرگز قصدبیان آنها رانداشتم ولی پس از25سال درپاسخ به گستاخی فردی به نام جوان منصوریه ای دریکی ازپایگاههای انتخاباتی بهبهان ،به پیشنهاددلسوزان وهمراهان بنده درآن دودهه ،به این نتیجه رسیدم که  بیش از این سکوت درمقابل دشمنان پیشرفت منصوریه به مصلحت نیست .لذا بهترین راه راانتشارخاطرات آن دوران که مدارک آن درفرمانداری ویادبزرگان منصوریه محفوظ است دیدم.هرچندآن شخص بدون معرفی خوددزدانه کلماتی مضحک را باتحریف واقعیات به هم بافته تاانتقام تردفامیل خودتوسط مردم فهیم منصوریه ازاموردر25 سال اخیرراازمن بگیرد.امااین حق جوانان وآیندگان منصوریه است که بدانندعامل عقب ماندگی ،بیکاری ،ترک تحصیل وبدبختی آنها کیست .

چه خوش است گرمحک تجربه آیدبه میان ---------تاسیه روی شودهرکه دراوغش باشد.

نویسنده :ایرجعلی بهمن پور

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
آیدین

سلام وبلاگ خوبي داريد همين طور که تو وبلاگ ها ميگشتم وبلاگ شما رو ديدم واقعا قشنگ مينويسيد اگه دوست داشتيد به کلبه تنهايي من هم سر بزنيد اگه دوست داشتيد بيشتر آشنا بشيم فعلا

احمد محمدی

با سلام مردم ستمدیده محل زحمات خدا پسندانه شما حضرتعالی را هرگز فراموش نخواهند کرد

احمد محمدی

با سلام مردم ستمدیده محل زحمات خدا پسندانه حضرتعالی را هرگز فراموش نخواهند کرد